نکاتی درمورد برنامه‌ریزی جانشین‌پروری موثر در صنعت تولید

برنامه‌ریزی برای آینده، هم دور و هم نزدیک، برای موفقیت سازمان تولیدی شما ضروری است. جنبه‌ای مهم از این پیشرفت و عملکرد مستمر در کسب و کار شما، برنامه‌ریزی جانشین‌پروری است. وقتی کارمندان بازنشسته می‌شوند، بایستی ...

ادامه

راهنمای گذار موفق به مدیریت تولید بدون مکاتبات کاغذی

اگر شما هم در حال پیاده سازی برنامه‌های تولید بدون مکاتبات کاغذی هستید یا در نظر دارید که این کار را آغاز کنید، این مقاله برای شما سودمند خواهد بود.

در نظر داریم بحث را در سه ...

ادامه

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه، آماده سازی ، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اتمام کار یک تیم برای دستیابی به اهداف خاص و رسیدن به معیارهای موفقیت معین شده در زمان مشخص است

 یک پروژه یک تلاش موقت است  که ...

ادامه

برنامه ریزی و مدیریت تولید قسمت چهارم

عملیات 1A.6تولید و مدیریت عملیات 

مدیریت تولید و عملیات نه تنها با تولید کالاها و خدمات، بلکهباتمام فعالیت های تولید، مرتبط است. هنگامی که کلمه "تولید" ذکر شده است، چیزهایی مانند کارخانه ها، ماشین ...

ادامه

برنامه ریزی و مدیریت تولید قسمت سوم

 

1A.4معنی مدیریت 

ویژگی اصلی مدیریت، ادغام و استفاده از رویکردهای دانش و تحلیلی است که توسط رشته های متعدد ایجاد شده است. چالش مدیر این است که به دنبال تعادل در میان این رویکردهای ویژه و ...

ادامه

برنامه ریزی و کنترل تولید قسمت دوم

1Aتولید و بهره برداری

1A.1مقدمه 

مدیریت یک موضوع هیجان انگیز است، زیرا با تنظیم، جستجو و رسیدن به اهداف ارتباط دارد. ما همه مدیران زندگی خودمان هستیم وتمرین مدیریتدر هر جنبه ای از فعالیت ...

ادامه

برنامه ریزی و کنترل تولید

 

مقدمه

برای کارآمدی و اقتصادی بودن واحد تولیدی یک سازمان ضروری است که سیستم برنامه ریزی تولید و کنترل تولید را ادغام کنند. برنامه ریزی تولید و کنترل تولید بعد از انطباق طراحی محصول و نهایی کردن ...

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت چهارم

استراتژی هاي مختلف ملاقات

جلسات برنامه ریزی اسپرینت

جلسات برنامه ریزی اسپرینت با حضور اسکرام مستر با دستور کار شناسايي وظایف و تخصیص منابع تشکیل میشود.در طول جلسه صاحب کالا از روی بک لاگ وظایف را شرح میدهد ...

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت سوم

بازيگران مختلف اسکرام

 

اسکرام شامل یک اسکرام مستر و یک تیم که شامل تیم توسعه و تیم آزمایش ،صاحب کالا،مشتری و بازاریابی است.ذینفعان اسکرام در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

اسکرام مستر

اسکرام مستر یک هماهنگ کننده پروژه ...

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت دوم

چرخه‌ عمر در متدولوژی اسکرام

پس به این نتیجه رسیدیم که اسکرام در سه‌ مرحله پیاده سازی میشود.برنامه‌ریزیتوسعه و خاتمه .

در مرحلهٔ اول اعضای تیم در رابطه با لیست اهداف قابل تحویل در اسپرینت تصمیم میگیرند.

ادامه