برنامه ریزی و مدیریت تولید قسمت سوم

 

1A.4 معنی مدیریت 

ویژگی اصلی مدیریت، ادغام و استفاده از رویکردهای دانش و تحلیلی است که توسط رشته های متعدد ایجاد شده است. چالش مدیر این است که به دنبال تعادل در میان این رویکردهای ویژه و کاربرد مفاهیم مرتبط در شرایط خاصی باشد که نیاز به عمل دارد. مدیر باید به حل مسائل با تکنیک های متناسب با موقعیت ها احاطه داشته باشد؛ با این حال او باید چارچوب یکپارچه ای از تفکر را که جنبه های کل و یکپارچه سازمان را شامل می شود، توسعه دهد.

پس مدیریتی چه بوده ، و چه کاری انجام می دهد؟ به طور کلی استفاده از کلمه "مدیریت" یک گروه ویژه ای از افراد را تعیین می کند که تلاش و فعالیت های دیگران را به سوی اهداف مشترک هدایت می کند. می توان به سادگی اظهار داشت، مدیریت "کارها را از طریق دیگران انجام دادن است". در واقع مدیریت به عنوان فرآیندی تعریف می شود که گروهی اقداماتی را در جهت اهداف مشترک انجام دهند. این فرایند شامل تکنیک هایی است که از طریق آن یک گروه قابل تشخیص از افراد (مدیران) فعالیت های دیگران را هماهنگ می کند، در واقع مدیران به ندرت فعالیت هایی را ، خود انجام می دهند. این فرایند شامل برخی از توابع اساسی خاص است که روشی تحلیلی را برای مطالعه مدیریت ارائه می دهد.

بیشتر بدانیم :

تولید گسسته در تئوری و عمل

شرح تئوری تولید گسسته. تشریح تولید گسسته و بررسی مقایسه ای تولید گسسته و فرایندی.

از این تصویر می‌توان فهمید که چه نوع تولیدی در حال انجام است. اما ای...

 

مفهوم مدیریت با درنظرگرفتن دیدگاه جدید از طریق زمینه های مختلف مطالعه گسترش یافته است.

1A.5 تاریخچه مدیریت تولید و عملیات

دیدگاه سنتی مدیریت تولید در قرن هجدهم آغاز شد. تا در سال 1900، دیدگاه سنتی مغلوب شد و فردریک ویل تیلور مفهوم مدیریت علمی را به ارمغان آورد. رویدادهای مهم در این زمینه در جدول زیر توضیح داده شده است

آدام اسمیت تخصص کار در تولید 1776
Charless Babbage بخش تقسیم کار به وسیله مهارت، اختصاص شغل به مهارت، مبانی مطالعه زمان  1832
فریدریک ویل تیلور مدیریت علمی، مطالعه زمان و مطالعه کار 1900
Frank B. Gilbreth حرکت کار  1900
هنری ل. گانت روش های برنامه ریزی برای کارکنان، ماشین آلات و مشاغل در زمینه تولید  1901
F.W. Harris اندازه های اقتصادی برای کنترل موجودی  1915
Walter A Shewhart  استنتاج آماری به کیفیت محصول، نمودار کنترل کیفیت  1931
George B. Dantzing برنامه نویسی خطی 1947
IBM کامپیوتر دیجیتال، محاسبات آسان در مقیاس بزرگ  1955

 

درباره آرازسافت

گروه نرم افزاری آرازسافت در سال 1385 در راستای توسعه صنعت نرم افزار كشور و بهره مندی اقشار مختلف جامعه از سرويس های اطلاعاتی و جهت حضوری فعال و موثر در اين عرصه به صورت گروهی نرم افزاری تأسيس شد. گروه نرم افزاری آرازسافت با کارنامه ای درخشان در صنعت برنامه نويسی کشور و با اعتباری گرانبها که به واسطه اطمينان و رضايت مشتريان خود به آن دست يافته است، موفق شده است تا با استفاده از زبانهای برنامه نويسی روز دنيا گام بزرگی را در جلب رضايت مشتری و ادامه فعاليتهای وابسته به اين صنعت بردارد

نظر 0

درج نظر