اسکرام

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت سوم

بازيگران مختلف اسکرام

 

اسکرام شامل یک اسکرام مستر و یک تیم که شامل تیم توسعه و تیم آزمایش ،صاحب کالا،مشتری و بازاریابی است.ذینفعان اسکرام در شکل زیر نشان داده شده است

 

بازیگران مختلف اسکرام 

اسکرام مستر

اسکرام مستر یک هماهنگ کننده پروژه است که کارش فراهم کردن جریان شفاف ارتباطات میان سیستم است اسکرام به عنوان یک نقطه تماس برای تیم عمل می‌کند.اسکرام مستر کارهای تیم و انطباق آن با شیوهای اسکرام را تایید می‌کند.اسکرام مستر جلسات اسپرینت را سازماندهی می‌کند.شرایط جلسات و همچنین بک لاگ را به روز رسانی می‌کند تغییرات مورد نیز را هماهنگ می‌کند .اسکرام مستر جلسات سر پایي هر روز را تشکیل میدهد و هم چنین پیشرفت روز به روز پروژه را پیگیری می‌کند.

صاحب کالا

صاحب کالا که صاحب امتیاز نیز نامید میشود مسئول طراحی محصول می‌باشد.صاحب کالا با فرض جذابیت و امکانات موجود محصول را طراحی می‌کند.صاحب کالا اسناد مورد نیز در سطح اول برنامه ریزی را فراهم می‌کند و آنها را به بک لاگ اضافه می‌کند.

صاحب کالا به همراه اسكرام مستر مسئول حفظ و به روز رسانی لیست بک لاگ میباشند.در صنعت به طور کلی‌ صاحبان کالا پاسخگوی موفقیت محصول هستند

 

بیشتر بدانیم :

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت اول

متدولوژي اسكرام چيست؟

اسکرام یک متدولوژی نو‌آورانه در حیطه‌ی سیستمهای چابک است که در زمینهٔ تکنولوژی اطلاعات اهمیت ویژه‌ اي به دست آورده است.تيم اصلی ...

 

تیم اسکرام

تیم اسکرام شامل هر دوی توسعه دهندگان و آزمایش کنندگان می‌‌شود. در جلسات اسپرینت تیم اسکرام تلاش مورد نیز را بر اساس ملزومات بک لاگ تخمین میزنند.بعد از به دست آوردن ملزومات سطح اول وظایف را به وظایف کوچک تر تقسیم کرده و منابع مورد نیز را تخصیص میدهند.تیم اسکرام نقش محوری در شناسايي ریسک را بازي‌ میکنند تیم اسکرام وظایف را در جلسه سر پای با اسکرام مستر به روز رسانی میكنند.

مشتری

مشتریان و بازاریابان نیز به طور مستمر و فعال در جلسات شرکت میکنند.این نوع مشارکت مشکلاتی از قبیل "این چیزی نیست که من می‌خواستم" را کاهش میدهد در نتیجه هزینهٔ دوباره کاری‌ها کاهش می‌یابد.

 

درباره آرازسافت

گروه نرم افزاری آرازسافت در سال 1385 در راستای توسعه صنعت نرم افزار كشور و بهره مندی اقشار مختلف جامعه از سرويس های اطلاعاتی و جهت حضوری فعال و موثر در اين عرصه به صورت گروهی نرم افزاری تأسيس شد. گروه نرم افزاری آرازسافت با کارنامه ای درخشان در صنعت برنامه نويسی کشور و با اعتباری گرانبها که به واسطه اطمينان و رضايت مشتريان خود به آن دست يافته است، موفق شده است تا با استفاده از زبانهای برنامه نويسی روز دنيا گام بزرگی را در جلب رضايت مشتری و ادامه فعاليتهای وابسته به اين صنعت بردارد

نظر 0

درج نظر