ArazSoft Preloader ArazSoft Preloader

شرایط نگران‌کننده برای هزاران اتوبوس و کامیون فرسوده در ایران

بیش از ۷۹ درصد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی ایران فرسوده است. براساس آمار شورای شهر تهران، سال‌ها از خرید آخرین اتوبوس نو برای خدمت در سازمان اتوبوس‌رانی پایتخت می‌گذرد. هشتم خرداد امسال، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و ...

ادامه