ArazSoft Preloader ArazSoft Preloader

صرفه‌جویی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در برآورد خسارت سیل باکمک داده‌های فضایی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ی هیئت‌امنای پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد پژوهشگاه فضایی ایران در کاربردی کردن صنعت فضایی موفق بوده و شفافیت، یکی از ثمرات کاربردی شدن صنعت فضایی است. ...

ادامه

برآورد اولیه خسارت سیل به صنعت لرستان 2 هزار میلیارد ریال است

برات قبادیان که روز دوشنبه به عنوان نماینده وزیر صمت به لرستان سفر کرد، اظهار داشت: برآورد دقیق تا ماه های آینده به طول می انجامد که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادهای تامین کمک و ...

ادامه