ArazSoft Preloader ArazSoft Preloader

کایت‌های انرژی؛ رویکردی نوآورانه برای تولید برق از باد

هرچه به ارتفاع بالاتری برویم، باد با شدت بیشتری می‌‌وزد؛ به‌همین‌دلیل، می‌‌بینیم توربین‌های بادی روزبه‌‌روز مرتفع‌‌تر می‌‌شوند. در‌حال‌حاضر، نوک پره‌‌های بزرگ‌ترین توربین‌‌های بادی به ارتفاع سرگیجه‌‌آور ۲۶۰ متری نیز می‌‌رسد که معادل با ارتفاع ساختمان ترنس‌‌امریکا ...

ادامه

انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران؛ ظرفیت‌ها و فناور‌ی‌ها

امروزه کمتر کسی است که از اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر به‌‌عنوان یکی مهم‌ترین روندهای روبه‌رشد جهانی آگاهی نداشته باشد. شاید از خود پرسیده باشید گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر با چه انگیزه‌‌هایی در جهان دنبال می‌‌شود. پاسخ به این ...

ادامه